top of page
Bez tytułu.png
Ogłoszenia o pracę: Tekst

OGŁOSZENIA O PRACĘ

Klub Pod Kolumnami ogłasza nabór na stanowisko pracownika merytorycznego.


Zatrudnienie na umowę o pracę (etat).

Do obowiązków na danym stanowisku należy:


 • Koordynacja pracy zespołu administracyjno-merytorycznego KLUBU POD KOLUMNAMI w porozumieniu z innymi pracownikami (podział i przekazywanie zadań, przygotowywanie miesięcznego harmonogramu dyżurów pracy pracowników).

 • Przygotowanie przestrzeni KLUBU POD KOLUMNAMI do realizacji wydarzeń kulturalnych oraz współpraca z podmiotami zewnętrznymi świadczącymi usługi podczas realizacji wydarzeń (organizacja widowni, współpraca z realizatorem dźwięku, koordynacja techniczna wydarzeń, w tym obsługa prostych sprzętów jak statywy, projektor, mikrofon).

 • Dbanie o właściwą konserwację sprzętu KLUBU POD KOLUMNAMI, zgłaszanie usterek, przechowywanie odpowiedniej dokumentacji w tym zakresie.

 • Obsługa urządzeń na wyposażeniu budynku KLUBU POD KOLUMNAMI (system alarmowy, system monitoringu, system wentylacji).

 • Współpraca z podmiotami podwykonawczymi w przypadku zakupu usług lub materiałów do realizacji zadań statutowych KLUBU POD KOLUMNAMI, w tym:

         - wycena i wnioskowanie o zakup sprzętu, wyposażenia i materiałów niezbędnych do realizacji działań KLUBU POD KOLUMNAMI                (szacowania cenowe, zapytania ofertowa, pomoc przy przygotowywaniu przetargów zgodnie z ustawą o zamówieniach                                publicznych)
         - współpraca z firmami akustycznymi, oświetleniowymi, ochroniarskimi oraz świadczącymi inne usługi niezbędne do realizacji                      projektów kulturalnych.

 • Reprezentowanie KLUBU POD KOLUMNAMI podczas współpracy z podmiotami zewnętrznymi podejmującymi współpracę o charakterze komercyjnym i niekomercyjnym, prowadzenie negocjacji finansowych i sporządzenie umów w tym zakresie.

 • Przygotowywanie oferty wynajmu obiektu KLUBU POD KOLUMNAMI i koordynacja wydarzeń komercyjnych.

 • Prowadzenie grafiku obłożenia sal KLUBU POD KOLUMNAMI.

 • Pomoc przy opracowywaniu rocznych planów finansowych KLUBU POD KOLUMNAMI zawierających prognozowane wpływy oraz zapotrzebowania.

 • Pomoc przy sporządzaniu wniosków do grantodawców na działania merytoryczne KLUBU POD KOLUMNAMI.

 • Stała współpraca z oddziałem administracyjno-biurowym KLUBU POD KOLUMNAMI we Wrocławiu.

 • Wnioskowanie o zakupy i zaopatrywanie KLUBU POD KOLUMNAMI w materiały niezbędne do bieżącego funkcjonowania obiektu (środki czystości, sprzęty, itp.)

Niezbędne dokumenty:

 • CV

 • list motywacyjny

Dokumenty prosimy składać w formie elektronicznej na adres info@kolumny.art.pl w terminie do 20.01.2022

Ogłoszenia o pracę: Tekst
bottom of page