top of page
Bez tytułu.png
Statut i organizacja: Tekst

STATUT I ORGANIZACJA

W tej sekcji znajdują się informacje o statucie oraz regulamin organizacyjny Klubu pod Kolumnami

Statut i organizacja: Tekst

STATUT KLUBU POD KOLUMNAMI Z 2000 ROKU WRAZ Z UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

STATUT KLUBU POD KOLUMNAMI Z 1990 ROKU WRAZ Z UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
KLUBU POD KOLUMNAMI

Statut i organizacja: Pliki
bottom of page