top of page
Bez tytułu.png
Podstawowe informacje: Tekst

PODSTAWOWE INFORMACJE

Klub Pod Kolumnami jest gminną instytucją kultury.  Podstawowym zadaniem Klub jest prowadzenie działalności kulturalnej i artystycznej, przygotowanie i inspirowanie odbiorców do aktywnego uczestnictwa w kulturze, współtworzenia jej wartości oraz promocja kultury i sztuki profesjonalnej i amatorskiej.

Dyrektorem Klubu Pod Kolumnami jest mgr Marek Korzeniowski.

Podstawowe informacje: Tekst
bottom of page